Ερευνητικά Ινστιτούτα

Ερευνητές από τα κορυφαία ερευνητικά ινστιτούτα χρησιμοποιούν το λογισμικό προσομοίωσης της ANSYS και εμπιστεύονται την τεχνική της υποστήριξη για να φέρουν σε πέρας τα πιο καινοτόμα έργα της περιοχής.

  • Bulgarian Ship Hydrodynamics Centre
  • Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), Ελλάδα
  • Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών ‘ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ’, Ελλάδα
  • Institute Gosa, Σερβία
  • Institute Jozef Stefan, Σλοβενία
  • Vinca Institute of Nuclear Sciences, Σερβία