Υπολογιστική Ανάλυση και Προσομοίωση – CAE

H SimTec Λογισμικό και Υπηρεσίες ΑΕ, προσφέρει προηγμένο τεχνικό λογισμικό και υπηρεσίες υπολογιστικής ανάλυσης και προσομοίωσης υψηλής αξίας.  Εξυπηρετεί έναν ευρύ αριθμό βιομηχανικών πελατών, αλλά και ερευνητικών και ακαδημαϊκών ινστιτούτων στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Ως πιστοποιημένος συνεργάτης της ANSYS  σε αυτή την περιοχή, αποτελεί το σημείο αναφοράς για πάνω από 15 έτη στην περιοχή των:

  • Υπολογιστική ρευστοδυναμική – Computational Fluid Dynamics (CFD)
  • Ανάλυση πεπερασμένων στοιχείων – Structures Finite Element Analysis (FEA)
  • Ηλεκτρονικά χαμηλών και υψηλών συχνοτήτων – Low and High Frequency Electronics

Η SIMTEC είναι πιστοποιημένος συνεργάτης της ANSYS, του μεγαλύτερου παγκοσμίως παρόχου λογισμικού υπολογιστικής ανάλυσης και προσομοίωσης. Το λογισμικό της ANSYS καλύπτει μία μεγάλη περιοχή εφαρμογών της βιομηχανίας και της επιστήμης γενικότερα, δίνοντας αξιόπιστες και αποτελεσματικές λύσεις για την ροή ρευστών, την ανάλυση δομών με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων και την περιοχή των ηλεκτρονικών. Τα λογισμικά της ANSYS θεωρούνται ως χρυσά πρότυπα στην υπολογιστική ανάλυση και προσομοίωση: FLUENT, CFX, Mechanical, HFSS, SIwave, Icepack, Maxwell, SpaceClaim, AIM κα.