Εταιρική παρουσίαση

H SimTec δραστηριοποιείται στο χώρο του εξειδικευμένου τεχνικού λογισμικού και ειδικότερα στους τομείς:

 • Υπολογιστικής Ανάλυσης και προσομοίωσης
 • Τρισδιάστατης Σχεδίασης

Η εταιρεία ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη το Σεπτέμβριο του 2001. Το 2004 δημιούργησε γραφείο αντιπροσώπευσης στο Zagreb της Κροατίας και από το 2007 δραστηριοποιείται στη Σλοβενία μέσω της εταιρείας SimTec s.p. Από το Μάρτιο του 2009 η SimTec έχει γραφείο στην Αθήνα, σε κτίριο της Λεωφ. Κηφισίας. Είναι μέλος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Τεχνικού Λογισμικού (ΣΕΤΕΛ) και του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ). Από τη ίδρυσή της μέχρι σήμερα, η εταιρεία αναπτύσσεται με ρυθμό που προσεγγίζει το 20%, ενώ πάνω από το 70% του κύκλου εργασιών της προέρχεται από το εξωτερικό. Σήμερα η SimTec εξυπηρετεί περισσότερους από 200 πελάτες σε βιομηχανίες, μελετητικά γραφεία, ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια στην Ελλάδα, Κύπρο και Βαλκάνια. Ενδεικτικές παρουσιάσεις πελατών μας μπορείτε να δείτε εδώ.

Αντιπροσωπείες Λογισμικού:

 • Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος (Certified Channel Partner) της Ansys Inc. στην ΝΑ Ευρώπη. H Ansys Inc. είναι παγκόσμια πρωτοπόρος στο χώρο του CAE, και τα πακέτα που διαθέτει (ANSYS, FLUENT, CFX κ.α.) καλύπτουν όλο το εύρος των εφαρμογών της υπολογιστικής ανάλυσης και προσομοίωσης.
 • Εξουσιοδοτημένος μεταπωλητής (Value Added Reseller) και Bronze Partner της Autodesk Inc. στην Ελλάδα και Ε.Ε. για τα προϊόντα γενικής και μηχανολογικής σχεδίασης (AutoCAD, AutoCAD Mechanical, AutoCAD Inventor, Autodesk 3ds Max Design κ.α.).
 • Αποκλειστικός αντιπρόσωπος της AutoDesSys Inc. στην Ελλάδα και την Κύπρο. Η AutoDesSys είναι η δημιουργός των αυτόνομων 3D CAD πακέτων γενικού σκοπού: bonzai3d και form•Z (Μοντελοποίηση, Φωτορεαλισμός και Κίνηση).
 • Αποκλειστικός αντιπρόσωπος της ThermoAnalytics Inc. στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Τα πακέτα RadTherm & WinTherm της ThermoΑnalytics είναι τα κορυφαία στον τομέα της θερμικής ανάλυσης.

Οι Δραστηριότητες της Εταιρείας Περιλαμβάνουν:

 • Διανομή λογισμικού
 • Εκπαίδευση και τεχνική υποστήριξη των πελατών
 • Ανάπτυξη λογισμικού
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες και τεχνικές μελέτες
 • Συμμετοχή σε ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης.

Μελέτες Υπολογιστικής Ρευστοδυναμικής (CFD) και Πεπερασμένων Στοιχείων (FEA)

H SimTec εκπονεί μελέτες και παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες CFD και FEA για βιομηχανίες και μελετητικές εταιρΕίες. Ενδεικτικά έργα παρουσιάζονται εδώ.

Ανάπτυξη Λογισμικού

Η εταιρεία μας αναπτύσει λογισμικό Υπολογιστικής Ρευστοδυναμκής (CFD) κατά παραγγελία (outsourcing) για βιομηχανικούς και ακαδημαϊκούς πελάτες. Επίσης δραστηριοποιείται στον εξελληνισμό και την προσαρμογή των πακέτων τεχνικού λογισμικού. Στο πλαίσιο αυτό έχει ολοκληρώσει το μεγάλο έργο της πλήρους ελληνοποίησης του πακέτου form•Z.

Ευρωπαϊκά και Εθνικά Προγράμματα

Η SimTec συμμετέχει σε Ευρωπαϊκά Ερευνητικά προγράμματα ως υπεργολάβος εκπόνησης μελετών CFD. Επίσης έχει συμμετάσχει στο Ανθρώπινο Δίκτυο Ερευνητικής και Τεχνολογικής Επιμόρφωσης «Ενεργειακές Τεχνολογίες για Βιώσιμη Ανάπτυξη», σε πρόγραμμα διακρατικής συνεργασίας Ελλάδας – ΗΠΑ, σε ΠΑΒΕ/ΝΕ και στον Περιφερειακό Πόλο Καινοτομίας Κεντρικής Μακεδονίας στα πλαίσια του οποίου πραγματοποιήθηκε το ερευνητικό έργο «Ανάπτυξη προηγμένων σημασιολογικών τεχνικών για την ολοκληρωμένη επεξεργασία του τρισδιάστατου ενδοστεφανιαίου υπερηχογραφήματος». Πρόσφατα ξεκίνησε η υλοποίηση του έργου «Ολοκληρωμένη Προσέγγιση Αξιολόγησης Διάρκειας Ζωής Σύγχρονων Αντιρρυπαντικών Διατάξεων Αυτοκινήτου» στα πλαίσια του προγράμματος Ομάδες Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ 2007-2013. Περισσότερες πληροφορίες για τα ερευνητικά προγράμματα της SimTec παρουσιάζονται εδώ.

Πιστοποιήσεις