Σεμινάρια Προσομοίωσης στον Πειραιά

maritime2 (1)
Το Maritime Hellas navigate the Greek cluster και η SIMTEC Λογισμικό και Υπηρεσίες ΑΕ, διοργάνωσαν με επιτυχία ενημερωτικά σεμινάρια Υπολογιστικής Ανάλυσης και Προσομοίωσης Ρευστών και Στερεών με το λογισμικό της ANSYS, στις 14 Μαρτίου στις εγκαταστάσεις του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος στον Πειραιά. Οι μηχανικοί της SIMTEC παρουσίασαν τις λύσεις της ANSYS για την Υπολογιστική Ρευστοδυναμική (Computational Fluid Dynamics-CFD) και την Ανάλυση Πεπερασμένων Στοιχείων (Finite Element Analysis-FEA). Οι παρευρισκόμενοι ενημερώθηκαν μέσω παρουσίασης και ζωντανής επίδειξης, πως χρησιμοποιώντας την προσομοίωση μπορούν να βελτιστοποιήσουν σχέδια και διεργασίες, να μειώσουν σημαντικά το κόστος παραγωγής, να αποτρέψουν βλάβες και εν τέλει να δημιουργήσουν κατασκευές και προϊόντα υψηλής ποιότητας.
Τα ενημερωτικά σεμινάρια παρακολούθησαν μηχανικοί όλων των ειδικοτήτων (μηχανολόγοι, ναυπηγοί, χημικοί, πολιτικοί κ.α.) που εμπλέκονται στην έρευνα και την ανάπτυξη (R&D) καινοτόμων νέων προϊόντων, κατασκευών και διεργασιών. Οι εταιρίες που συμμετείχαν κυρίως από τον κλάδο της Ναυτιλίας αλλά και από τούς τομείς της Αυτοκινητοβιομηχανίας, της Άμυνας, του Κατασκευαστικού Κλάδου, των Καταναλωτικών Προϊόντων, της Ενέργειας και της Επεξεργασίας Μετάλλων, είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν σχετικά με τις προηγμένες τεχνικές ανάλυσης και προσομοίωσης και τα καινοτόμα χαρακτηριστικά του λογισμικού της ANSYS.

* Η SIMTEC ΑΕ παρέχει προηγμένο τεχνικό λογισμικό και υπηρεσίες και αποτελεί τον κορυφαία πιστοποιημένη αντιπρόσωπο της ANSYS στην Νοτιοανατολική Ευρώπη.
*Το Maritime Hellas navigate the Greek cluster αποτελεί τον ιστότοπο της ελληνικής ναυτιλιακής συστάδας, www.maritimehellas.org. Ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2017 και αποτελεί μια κοινή πρωτοβουλία του Ναυτικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς. Στόχος του είναι να συμπεριλάβει μέλη όλων των τομέων της ελληνικής ναυτικής και ναυτιλιακής κοινότητας καθώς και των σχετιζόμενων με αυτήν δραστηριοτήτων.
maritime1 (1)

maritime3 (1)